Kmetijstvo vsebuje negovanje

Cilji


Glavni namen tega projekta je podpora oblikovanju novega institucionalnega okolja za zelene programe socialnega varstva s povezovanjem raziskovanja in praktičnega dela na področju razvoja podeželja ter zbližati zelo različne evropske izkušnje s pomočjo primerjave,  izmenjave in usklajevanja delovanja ter dosežkov. Cilj projekta je oblikovati javno tribuno (ti. platformo) in povezati ključne deležnike ter raziskovalce s področja razvoja podeželja, ki lahko prispevajo k oblikovanju prihodnjih politik na regionalni  in nacionalni ter evropski ravni.

Posebni cilji so:

¨ ocena (in primejrava):
- pogostosti in oblik delujočih zelenih programov
- znanstvenih dokazov o učinkih kmetijskih socialnih rehabilitacijskih postokov;

¨ primerjava in izmenjava:
- pojmov in slovarja
- slovstva in virov (navajanje)
- (možnih) sistemov podpor;

¨ okrepiti:
- mreženje in usklajevanje med zainteresiranimi deležniki in raziskovalci
- širjenje izkušenj
- vidnost, umeščanje in izražanje kot sistema;

¨ oblikovati inovativno strategijo sistema na nacionalni in ecropski ravni;

¨ obvladati metodologijo participativnega raziskovanja kot veljavnega načina pridobivanja podpor za oblikovanje politik.

Sodelujoči

Zeleni socialni programi

Cilji

Načrt dela

Pričakovani učinki

Pišite nam

Brochure

socialnega varstva

state of the art

country platforms

european platform