Načrt dela

Analiza stanja bo predstavljala glavno aktivnost v prvi fazi projekta (1. - 8. mesec). Vsebovala bo značilne primere različnih oblik »zelenih programov socialnega varstva«. To pripravljalno delo bo prispevalo k splošnemu, skupnemu védenju (1. mejnik projekta).

Analiza stanja

Tekom tretje faze projekta (16. - 24. mesec) bo oblikovana evropska javna tribuna, ki bo predstavljala evropski vrh predhodnih dejavnosti (v posameznih državah). Izvedena bo v skladu s cilji in po že uporabljenih in preverjenih metodoloških postopkih.

 

Evropska javna tribuna

Druga faza projekta (8. - 16. mesec) bo namenjena razvoju javnih tribun na regionalni ravni (ena na državo-udeleženko), ki bodo povezale raziskovalce, oblikovalce politik in akterje na podeželju ter bodo delovale po metodi skupinskih delavnic vseh deležnikov. Rezultati te faze projekta bodo  nacionalne/regionalne analize prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti (ti. SWOT analiza, ali po slovensko SPIN analiza) ter inovativne strategije (2. mejnik projekta).

Nacionalne-regionalne javne tribune

Zadnja faza projekta (24. - 30. mesec) bo namenjena upravljalskim aktivnostim in širjenju spoznanj. Končno poročilo o delu na projektu bo pripravljeno v knjižni obliki, ki jo bo dopolnjeval dokumentarni film, ki bo vseboval tudi »participativne« fotografije terenskih sodelavcev projekta s podeželja.

Obveščanje in širjenje spoznanj

Sodelujoči

Zeleni socialni programi

Cilji

Načrt dela

Pričakovani učinki

Pišite nam

Brochure

socialnega varstva

state of the art

country platforms

european platform