Kmetijstvo vsebuje spokojnost

Socialne storitve na večnamenskih kmetijah


Kmetijstvo in podeželske skupnosti v Evropi že od nekdaj sodelujejo pri razvijanju in pospeševanju različnih načinov in oblik solidarnosti, socialne pomoči in socialnega vključevanja

Danes vse te dejavnosti združujemo pod okriljem zelenih programov socialnega varstva, ki so namenjeni skrbi za ljudi s posebnimi potrebami, njihovi rehabilitaciji in vključevanju v večinsko družbo. Programi so namenjeni ljudem, katerih pogajalska moč je skromna zaradi različnih virov prikrajšanosti in ovir (ljudje z motnjami v duševnem zdravju in z motnjami v duševnem razvoju, zaporniki, odvisniki, otroci in mladostniki, begunci ipd.).

So Far je posebna podporna akcija več držav raziskovalni politiki, ki jo financira Komisija EU (6. okvirni program raziskovanja, inovativnosti in tehnološkega razvoja).  Glavni namen tega projekta je podpora oblikovanju novega institucionalnega okolja za zelene programe socialnega varstva. Projekt traja 30 mesecev, z začetkom maja 2006.

in may, 2006 and has duration of  30 months.

EU VI. Okvirni program

Projekt koordinira Univerza v Pisi, Oddelek za živinorejo, prof. Francesco Di Iacovo,

francovo@vet.unipi.it

Kmetijstvo vsebuje družabnost

Sodelujoči

Zeleni socialni programi

Cilji

Načrt dela

Pričakovani učinki

Pišite nam

Brochure

socialnega varstva

state of the art

country platforms

european platform

So Far se zavzema za zelene programe socialnega varstva. Naslov projekta je »Socialne storitve na večnamenskih kmetijah«

So Far financira Evropska unija kot del raziskovalne prioritete 8.1.B.1.1- “Modernizacija in trajnostni razvoj kmetijstva in gozdarstva, vključno z njuno večnamensko vlogo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja in promocije podeželja” v 6. okvirnem programu raziskovanja  in tehnološkega razvoja.