Pišite nam

Namen projekta je povezati raziskovalce, izvajalce-praktike in oblikovalce politike.

Izkušnje izvajalcev-praktikov na podeželju so začetek in konec tega projekta.

Zato sta za uspeh projekta oziroma nadaljnji razvoj zelenih programov socialnega varstva bistveni udeležba in  sodelovanje vseh deležnikov.

Vsi, ki delujete na tem področju, ste več kot dobrodošli. Prosimo vas, da se oglasite kontaktni osebi v organizaciji iz vaše države, ki sodeluje v projektu So Far.

Kontaktna oseba za Slovenijo je:

Prof. dr. Katja Vadnal

Univerza v Ljubljani

Biotehniška fakulteta-Oddelek za agronomijo

1000 Ljubljana

Jamnikarjeva 101

 

 

 

 

Tel. 01/423 11 61

Fax. 01/423 10 88

E-pošta: katja.vadnal@bf.uni-lj.si

 

Zakaj in kako

Kmetijstvo prehranjuje

Sodelujoči

Zeleni socialni programi

Cilji

Načrt dela

Pričakovani učinki

Pišite nam

Brochure

socialnega varstva

state of the art

country platforms

european platform