Zeleni programi socialnega varstva v Sloveniji

So Far sta per social farming (agricoltura sociale). Il titolo completo del progetto č “Social Services in Multifunctional Farms”


Podobno kot v mnogih drugih državah-članicah EU tudi v Sloveniji zeleni programi socialnega varstva niso organizirani v celovit sistem. Gre bolj za sestavljanko praktičnih poskusov in dobrih praks, ki temelje na prostovoljstvu, lokalnih pobudah, ki niso deležne nikakršne posebne ali ciljne sistemske podpore. Kljub temu pa narašča zanimanje za izrabo ugodnih učinkov pridelovanja in reje na kakovost življenja različnih skupin uporabnikov s posebnimi potrebami. Čeprav ključni deležniki – kmetje in ljudje s posebnimi potrebami – zelo malo ali nič ne vedo o zelenih programih socialnega varstva oziroma o t.i. socialnem kmetijstvu in na tem področju nimajo skoraj nobenih praktičnih izkušenj, jih tovrstne možnosti zanimajo. Na podlagi dobre prakse na področju povezovanja kmetijstva z rehabilitacijskimi in habilitacijskimi aktivnostmi za potrebe ljudi s posebnimi potrebami v številnih slovenskih institucijah se oblikujejo tudi ustrezne strokovne podlage. Za razvoj zelenih programov socialnega varstva pa je ključnega pomena njihova »inkluzija« in »normalizacija«. To pomeni, da bi jih bilo potrebno umestiti v kontekst (skupne) kmetijske politike, kot tudi politike socialnega oziroma zdravstvenega varstva. Oblikovanje novega institucionalnega okolja je ključen predpogoj za gospodarsko vitalnost in javno prepoznavnost zelenih programov blaginje kot novega dinamičnega scenarija trajnostnega razvoja podeželja. 

Sodelujoči

Zeleni socialni programi

Cilji

Načrt dela

Pričakovani učinki

Pišite nam

Brochure

socialnega varstva

state of the art

country platforms

european platform